Cách để làm chủ cuộc chơi

Mọi thứ đang diễn ra đều nằm trong một, hay vài cuộc chơi nào đó.

Mọi cuộc chơi đều là do con người tạo ra. Có người chủ trì, luật chơi, các nguyên tắc, các bên tham gia


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »

Bài liên quan

One Reply to “Cách để làm chủ cuộc chơi”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *