Danh và Lợi trong vai trò dẫn dắt và thúc đẩy sự phát triển tiến bộ

Danh là thứ vô hình, còn Lợi là thứ hữu hình.

“Vì danh” – là thứ dẫn dắt sự phát triển. “Vì lợi” – là động lực thúc đẩy sự phát triển.

Danh Lợi song hành

Muốn có sự phát triển bình thường thì phải thâu tóm đồng thời cả Danh và Lợi

Để có cả Danh lẫn Lợi

Để thâu tóm được nhiều Quyền lợi thì con người cần phải biết kích hoạt cái sự ham muốn, khao khát bên trong chính con người mình

Để có Danh thì con người phải biết phát hiện và khơi gợi cái sự trong sáng, những cái giá trị tốt đẹp bên trong con người mình lên

Danh và Lợi đồng thời chi phối cách sống, lối sống – nó giúp ta giữ được sự thăng bằng bước chân trên đường đời

Những ích lợi thấy rõ khi có cả Danh và Lợi


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »

Cách sống khi đã Danh Lợi song toàn viên mãn


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »

Phương tiện để tìm kiếm Danh và Lợi


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »

Bài liên quan

One Reply to “Danh và Lợi trong vai trò dẫn dắt và thúc đẩy sự phát triển tiến bộ”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *