Kiếm tiền trong sân chơi văn hoá nghệ thuật

Văn hoá nghệ thuật là một cuộc chơi. Người làm văn hoá là người chơi.

Mục đích của cuộc chơi được tạo ra là làm tất cả mọi người cùng vui, cùng có lợi ích đem về.

Như là câu nói: Được ăn – được nói – được gói mang về


Người làm văn hoá nghệ thuật bên cạnh mục đích mang lại giá trị tinh thần cho cuộc sống thì cũng cần nhận được sự tưởng thưởng xứng đáng.

Thưởng thức giá trị văn hoá nghệ thuật phụ thuộc vào tâm hồn và trình độ của mỗi cá nhân.

Những cách kiếm tiền phổ biến của người văn nghệ sĩ, người làm văn hoá:

  • Viết ra các tác phẩm và bán tác phẩm
  • Tạo nên các tác phẩm mỹ nghệ

Kiếm tiền từ lĩnh vực phong thuỷ

Kiếm tiền trong lĩnh vực văn học

Kiếm tiền trong lĩnh vực thi ca

Kiếm tiền trong lĩnh vực hội hoạ

Kiếm tiền trong lĩnh vực mỹ nghệ


Trước khi nghĩ đến chuyện kiếm tiền thì

Thành công nhờ vào chính mình, sử dụng tri thức, công nghệ để hỗ trợ, tăng tốc quá trình đạt được kết quả

Bản thân mình phải làm chủ cuộc đời mình, là người tạo ra cuộc chơi của riêng mình, thành công theo cách của riêng mình. Như vậy mới bền vững và được gọi là thành công