Quan điểm của Quang Vũ về văn hóa đọc

Không cần đọc nhiều, mà cần đọc có chọn lọc. Đọc chậm, từ từ, phải hiểu rõ những gì mình đọc. Suy ngẫm cách ứng dụng những điều mình đọc được vào chính cuộc sống, công việc của mình để mang lại lợi ích thiết thực.

Đó là bắt đầu biết cách đọc rồi đó! Vì làm được như thế nên đọc một, đem áp dụng thành công, cho nên hiểu ra mười lần đọc.

Cách đọc

Xã hội hiện đại, thông tin và tri thức bùng nổ. Bên cạnh những lợi ích về tính dễ tiếp cận, có thể tiếp cận và lưu trữ lượng lớn thông tin thì đi kèm với đó cũng là nhiều vấn đề bất cập

Những vấn đề bất cập

Sách nhiều nhưng những cuốn sách theo kiểu MÌ ĂN LIỀN, chữ nhiều nhưng tri thức thì ít, cũng kiểu như gọi cốc cafe thì cafe thì ít mà đá lại nhiều. Nhiều sách dễ nhầm tưởng là nhiều tri thức, nhưng thực chất chỉ là nhiều chữ, một mớ bòng bong những kiến thức hỗn độn.

Cảnh giới cao nhất của Đọc chính là đọc KINH VÔ TỰ

Người xưa học không nhiều, nhưng vẫn trở thành những bậc trượng phu, nhân cách – đạo đức – lời nói có sự đĩnh đạc.

Bởi vì sao, bởi người xưa TẦM SƯ HỌC ĐẠO.

Sư ở đây là Sư trong câu Quân – Sư – Phụ. Sư là thầy dạy còn được xếp trên cả người sinh thành ra mình. Chữ Sư này khác với Giáo viên, người dạy học trong các cơ sở đào tạo ngày nay.

Còn Đạo ở đây là gì? là các quy luật, triết học, triết lý, văn hóa đối nhân xử thế, cách lập đức, dụng mưu. Đạo ở đây nó ở một cái tầm khác biệt, khác biệt hơn kiến thức thông thường nhiều nhiều lắm


Quang Vũ chia sẻ phương cách hữu hiệu

Sau những tháng năm truy cầu Đại Đạo, Quang Vũ rút ra được một số điều xin chia sẻ lại với quý bằng hữu như sau:

Thứ nhất,

Là một người trước nhất cần xác định mình đang sống trong vùng văn hóa nào, tại khu vực nào để xác định được mình cần học những thứ gì. Là người Việt Nam, chúng ta nằm trong vùng văn hóa Đông Á (tiếp nhận sự ảnh hưởng từ văn hóa trung hoa), mặc dù phần lớn lãnh thổ nằm tại khu vực Đông Nam Á

Nhà trường chỉ dạy mình những kiến thức ở dạng vỏ bên ngoài, gia đình (phần đông) cũng chỉ dạy mình những thứ chung chung như là sống hiền lành, làm việc tốt, … nhưng những thứ đó vẫn còn nông cạn lắm, chưa phải là triết học nhân sinh, chưa phải là những quy luật bất biến. Thế cho nên, muốn ở gần các bậc hiền triết, thánh nhân, muốn đi sâu vào con đường tu học cần khai phá, và đọc những tác phẩm có tầm vóc, các tư tưởng xuyên suốt chiều dài lịch sử nhân loại của những triết gia lớn.

Thứ hai là,

Những thứ mình học đó là những thứ tinh hoa, cần hạn chế chia sẻ với nhiều người, họặc có chia sẻ thì cũng chia sẻ với đúng người thôi. Bởi do phần đông mọi người sẽ không nhận ra được cái hay, cái đúng của cái điều bạn chia sẻ. Thế cho nên, từ xưa đến nay, trong xã hội, phần đông vẫn là tiểu nhân, quân tử chỉ chiếm số ít là vì thế.

Thứ ba là,

Nhìn xem những người đã lập nên công tích, đã thành công thành danh thì họ lớn lên như thế nào, họ chịu ảnh hưởng từ những điều gì, họ đã đọc những gì, họ ngưỡng mộ – tôn vinh điều gì, họ nghĩ gì, họ đã làm những gì, công và danh lộ của họ ra sao, họ đối diện và xử trí các vấn đề theo cách nào.

Cứ wikipedia mà đọc, đọc phải đi đôi với việc tổng kết đại ý rồi ghi chép lại (chú ý ghi chép có khoa học), thế mới nhớ được lâu, hiểu được sâu.

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *