Quang Vũ được phát triển để trở thành Amazon trong lĩnh vực văn hóa tại Việt Nam. Sân chơi văn hóa và tri thức lớn nhất tại Việt Nam


Giá trị tổng quát của Quang Vũ

Quang Vũ được mở ra để mang lại lợi ích, niềm vui, trí tuệ, tiền bạc cho tất cả mọi người.

  • Quang Vũ giúp những người đang ở hoàn cảnh khó khăn tìm được ra đường hướng để thoát khỏi chỗ tối mà tìm tới chỗ sáng
  • Quang Vũ giúp những người đang tìm một con đường lập thân lập nghiệp có phương tiện và cách thức để phát triển chính mình, mở đường mở lối cho sự nghiệp rộng mở
  • Quang Vũ mang văn hóa trung hoa – một thứ văn hóa trí tuệ đến giúp bạn trở nên tinh khôn, mưu lược, giỏi làm ăn. (Nhìn Trung Quốc và cộng đồng người Hoa họ giỏi làm ăn thế nào bạn sẽ thấy: sức mạnh nằm ở văn hóa)
  • Quang Vũ tạo dựng một hội quán cho anh em tài – hùng tụ họp giao lưu học hỏi, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Cái này học theo tính chất cộng đồng, bang hội của người Trung Quốc
  • Quang Vũ học hỏi cái hay, cái tốt của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (những nước Đông Á) – những nước có nền chính trị, kinh tế, văn hóa tương đồng mà Việt Nam hiện nay đang học hỏi từ họ

Mục đích của mạng trực tuyến Quang Vũ

Giúp nhiều người trong xã hội hiện đại tiếp cận tri thức đối nhân xử thế, trí tuệ của người xưa, kết nối lại với mạch nguồn văn hóa dân tộc.

Thông qua cách tiếp cận phù hợp, nhân sinh quan cùng hệ thống tri thức đúng đắn, giúp người tự trưởng thành, tự biết cách vượt qua các khó khăn thử thách, vượt lên trên chính mình.

Tạo ra một cộng đồng những người bình thường nhưng sống cuộc đời phi thường.