Sơ lược về kẻ mạnh

Kẻ mạnh trước tiên phải là người có Nhân Đức.

Tiếp đến, phải là người hành động vì Đại Nghĩa.

Sau nữa, là người có Trí Tuệ và Bản Lĩnh

Người có đủ Nhân – Trí – Dũng, và hành động vì Nghĩa

Vì là người có Nhân Đức nên trái tim mới đủ lớn để chứa hết mọi người vào bên trong.

Vì là người có Nhân Đức nên có thể sẵn sàng gạt bỏ những hiềm khích, quảng đại tha thứ cho những kẻ đã gây ra sự tổn thương.

Vì là người có Nhân Đức mà mới biết cách yêu thương mọi người.


Đọc tác phẩm…

Bài liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *