Cuộc gặp gỡ định mệnh của Quang Vũ với Quang Minh giáo chủ

Kể từ sau lần gặp đại lão tiên sinh. Được tiên sinh khai ngộ con đường tu luyện, Quang Minh đại hiệp đêm tu nội công ngày luyện chưởng pháp không dám lơ là. Thời gian trôi qua đã mười hai năm, đại hiệp năm xưa giờ đã là một cao nhân, cao thủ võ lâm mang nội lực thâm sâu, chiêu pháp võ công biến hóa vô cùng vô tận.

Đã mấy năm qua, Quang Minh đại hiệp, nay là giáo chủ của Quang Minh giáo dành toàn thời gian ẩn cư để hoàn thiện bộ ba tuyệt học võ công.

Nhìn lại cuộc đời mình, Quang Minh giáo chủ còn chưa làm được một điều là tìm được đệ tử chân truyền giáo pháp và tuyệt học võ công do mình dày công tu luyện hơn ba mươi năm qua.

Những người không có sẵn căn cơ nội lực khó lòng mà tu luyện được.

– Chẳng lẽ bộ nội công tâm pháp, binh thư yếu lược và tuyệt học võ công đại lực kim cương chỉ của ta sẽ thất truyền hay sao?

Quang Minh giáo chủ bôn ba hành tẩu giang hồ. Đã có nhiều vị thiếu hiệp xin được thọ giáo, nhưng chỉ tiếc một điều người chưa thông hiểu tam giáo, chí khí, khát vọng nhỏ bé, nội lực nông cạn khó có thể thâu nhận mà truyền dạy giáo pháp và võ công.

Dừng chân trước một khách điếm. Gọi ly nước. Phóng tầm mắt ra xa xăm. Nét mặt của Quang Minh giáo chủ thoáng qua là nỗi ưu tư về về giáo phái và võ lâm

– Xin hỏi, đại hiệp có phải là Quang Minh giáo chủ, cao thủ võ lâm uy trấn thiên hạ

Một vị thiếu hiệp lại gần và hỏi

– Đúng là ta đây

Nét mặt của thiếu hiệp lộ vẻ vui mừng, bèn lại nói tiếp

– Tại hạ nghe uy danh đại hiệp đã lâu. Võ lâm thiên hạ, tà ma ngoại đạo hoành hành khắp nơi. Các cao thủ võ học chính tông, tài danh uy đức chán cảnh thế sự nhiễu nhương đã không còn màng đến. Biết đến ngày nào võ lâm trung nguyên mới có được minh chủ.


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên. Bạn cần đăng nhập để xem. Đăng nhập »

Related Post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *